در حال بارگذاری ...
 • مطالب مرتبط

  برگزاری نشست تخصصی شش روزه با عنوان «واقفان و خیرین»

  برگزاری نشست تخصصی شش روزه با عنوان «واقفان و خیرین»

  موضوعات این جلسات با عناوین ابعاد اراضی وقفی در بافت‌های ناکارآمد ، بهسازی و نوسازی بافت‌های هدف ، راه‌های تأمین مالی ، نقش واقفان و خیران در تأمین مسکن ، نقش واقفان در ارتقای هویت شهری و اشتغال و کارآفرینی در بافت‌های ناکارآمد در سه قسمت سخنرانی علمی و تخصصی ، حوزه ...

  |

  نظرات کاربران