در حال بارگذاری ...
 • مطالب مرتبط

  ایجاد ابزارهای نظارت عالیه بر عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان

  ایجاد ابزارهای نظارت عالیه بر عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان

  زمانیکه صدور پروانه صلاحیت مهندسان به صورت سیستمی انجام شود با اطلاعات و ارتباطاتی که با سامانه های موازی برقرار خواهد شد ، بخش عمده ای از پالایش و بررسی اطلاعات به صورت سیستمی انجام می‌شود . با اینکار اتکای ما به شخص نیست بلکه با بهره گیری از سیستم ، دقت را افزایش خواهیم داد .

  |

  تعیین تکلیف مدیریت مجموعه شهری کشور در اسرع وقت

  تعیین تکلیف مدیریت مجموعه شهری کشور در اسرع وقت

  شورای‌عالی شهرسازی‌ومعماری ایران به رغم آنکه با تبدیل روستاها به نقاط شهری جدید در محدوده مجموعه‌های شهری کشور از جمله مجموعه شهری تهران به صورت اصولی مخالف است و این قبیل اتفاقات را مثبت نمی‌داند اما با شرایط ویژه‌ای که در این منطقه وجود دارد با این درخواست موافقت کرد .

  |

  نظرات کاربران