در حال بارگذاری ...
  • مطالب مرتبط

    در سال جاری بر اساس برنامه ریزی های بعمل آمده و به منظور تسریع در رفع مشکلات شهری ، جلسات کارگروه امور زیربنایی و کمیسیون ماده ۵ با فاصله زمانی نزدیکتری نسبت به قبل برگزار شده است لذا امسال تعداد ۴۰ جلسه کمیسیون ماده ۵ در استان برگزار شده که برآیند آن ۶۰۶ مصوبه بوده است .

    |

    نظرات کاربران