در حال بارگذاری ...
 • مطالب مرتبط

  ایجاد ابزارهای نظارت عالیه بر عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان

  ایجاد ابزارهای نظارت عالیه بر عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان

  زمانیکه صدور پروانه صلاحیت مهندسان به صورت سیستمی انجام شود با اطلاعات و ارتباطاتی که با سامانه های موازی برقرار خواهد شد ، بخش عمده ای از پالایش و بررسی اطلاعات به صورت سیستمی انجام می‌شود . با اینکار اتکای ما به شخص نیست بلکه با بهره گیری از سیستم ، دقت را افزایش خواهیم داد .

  |

  نظرات کاربران