در حال بارگذاری ...
 • مطالب مرتبط

  حفظ محلات و خانه های تاریخی استان همدان در بازآفرینی شهری

  حفظ محلات و خانه های تاریخی استان همدان در بازآفرینی شهری

  همدان دارای محله های تاریخی ، فاخر و ارزشمندی است که نیاز به احیاء و باززنده سازی دارد . این محلات به دلیل ویژگـی خاص ساختاری و اجتماعی برای اولین بار در ایران به عنـوان پایلوت برای بازآفرینـی و محرک توسـعه انتخاب شـدند .

  |

  نظرات کاربران