در حال بارگذاری ...
 • بازنگری سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌‌های غیررسمی

  موضوع آمایش زمین و اسناد بالادستی و ھمچنین تکالیف و اقدامات مشترک دستگاه‌‌ھا عضو ستاد ملی بازآفرینی شھری در تدوین این سند باید مورد توجه قرار گیرد .

  به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران از بازنگری سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی خبر داد و گفت : نگاه همه‌جانبه به اسکان غیررسمی در تدوین مجدد این سند مورد توجه قرار خواهد گرفت .

  حبیب خراسانی در نشست بررسی چارچوب تدوین سند توانمند سازی و ساماندھی سکونتگاه ھای غیررسمی با اشاره به اینکه سند توانمند سازی و ساماندھی سکونتگاه ھای غیررسمی باید زودتر از این زمان مورد بازنگری قرار می گرفت ، اظھارداشت : در ماده ۱۲۰ برنامه ششم توسعه کشور یکی از تکالیفی که برای وزارت را ه و شھرسازی مشخص شده به‌‌روزرسانی سند ملی توانمندسازی و ساماندھی سکونتگاه‌‌ھای غیررسمی است . بر ھمین اساس  این موضوع در دستور کار شرکت بازآفرینی شھری ایران قرار دارد که خوشبختانه  اقدامات و برنامه‌ریزی‌‌ھای جامع خوبی در این زمینه انجام شده است .

  او افزود : برای به‌‌روز رسانی و بازنگری سند توانمندسازی و ساماندھی سکونتگاه‌‌ھای غیررسمی باید آسیب‌شناسی دقیقی از اقدامات و فعالیت‌ھای انجام‌‌شده در این مناطق و وضعیت موجود آن صورت گیرد ؛ ھمان‌طور که در سند مصوب ھیات وزیران در سال ۱۳۸۲ نیز تاکیده شده ، چاره اندیشی برای اسکان غیررسمی و پیشگیری کامل از آن در گرو تحولات ساختاری دراز مدتی است که ریشه‌‌کنی فقر ، توسعه ھمه‌‌‌جانبه و ایجاد تعادل‌‌ھای منطقه‌‌ای در کشور را به دنبال آورد و تحقق ھمه این موارد منوط به داشتن سند راھبردی جامع و به‌‌روز است .

  خراسانی تصریح کرد : در بررسی و تدوین سند جدید باید نگاه ھمه‌‌جانبه به اسکان غیررسمی ( اعم از اقتصادی ، اجتماعی ، فرھنگی ، زیست‌محیطی و ... ) تقویت شود و برنامه‌ریزی لازم برای نقاط مھاجرپذیر و مھاجرفرست در بازبینی و تدوین سند جدید توانمندسازی و ساماندھی سکونتگاه‌‌‌ھای غیررسمی صورت پذیرد .

  موضوع آمایش زمین و اسناد بالادستی و ھمچنین تکالیف و اقدامات مشترک دستگاه‌‌ھا عضو ستاد ملی بازآفرینی شھری در تدوین این سند باید مورد توجه قرار گیرد .
  مطالب مرتبط

  طرح ملی ساماندهی سکونتگاه‌‌های غیررسمی در دستور کار مجلس

  طرح ملی ساماندهی سکونتگاه‌‌های غیررسمی در دستور کار مجلس

  در آخرین جلسه شورای اجتماعی کشور ، شرکت بازآفرینی شهری ایران ضمن بیان دیدگاه های خود در خصوص حل مسائل و مشکلات سکونتگاه‌های غیررسمی ، پیشنهادات مشخص برای سرعت بخشیدن به ساماندهی این مناطق را ارائه کرد و در این راستا دو طرح مدیریت و ساماندهی مهاجرت و همچنین طرح ملی ساماندهی ...

  |

  برنامه‌ریزی برای کاهش آسبب‌‌های اجتماعی سکونتگاه‌‌های غیررسمی در ۵ استان اولویت‌‌دار

  برنامه‌ریزی برای کاهش آسبب‌‌های اجتماعی سکونتگاه‌‌های غیررسمی در ۵ استان اولویت‌‌دار

  طی توافق با سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی تعدادی از محلات برای ارایه خدمات اجتماعی و فرهنگی به عنوان پایلوت در نظر گرفته می شوند تا با تمرکز بر خدمات اجتماعی و فرهنگی بتوانیم این محلات را از ناکارآمد بودن خارج کنیم .

  |

  افزایش اعتبارات پروژه‌های بازآفرینی شهری سیستان و بلوچستان

  افزایش اعتبارات پروژه‌های بازآفرینی شهری سیستان و بلوچستان

  پروژه بهسازی معابر زاهدان و زابل از جمله مسیر "شیرآباد" و بلوار "کلات" در شهر زاهدان و مسیر "معصوم آباد به هیرمند شمالی" در زابل از جمله پروژه‌های در دست اقدام هستند . همچنین احداث تعدادی واحد آموزشی و فرهنگی در زابل و زاهدان در درست انجام است .

  |

  نظرات کاربران