در حال بارگذاری ...
 • به هوش باشیم خطری بزرگ در کمین جاده ها خطوط ریلی و فرودگاه های کشور است

  به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، با توجه به اهمیت نگهداری زیرساخت های حمل و نقل و حفظ ابنیه ها از مخاطرات میزبان دکتر بیت الهی دبیر کارگروه زلزله و مخاطرات زمینی کشور بودیم تا تهدیداتی که متوجه خطوط ریلی جاده ها و حتی بعضی از فرودگاه های کشور می شود را جویا شویم .

   

   

   

   

   

   

  خبرنگار : سید علی سید صدر

   

   
  مطالب مرتبط

  باید تدابیری اتخاذ و تصمیماتی عملیاتی شود تا آب‌های زیرسطحی کمتر مورداستفاده قرار بگیرد . همچنین ضرورت دارد تا هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی و تصمیم‌گیر ایجاد شود. هم‌افزایی فعالیت‌های مرکز تحقیقات ، وزارت جهاد کشاورزی در بخش کشاورزی و بررسی نوع استفاده از آب‌های ...

  |

  مرکز تحقیقات راه ؛ مسکن و شهرسازی ، پیشنهادی مربوط به اقدامات هماهنگ وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط با موضوع فرونشست را در اجرای بند ۱ ذیل ماده ۲ قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری جهت انعکاس توسط رییس شورای عالی به هیات وزیران تنظیم و ارسال کند . تبعا در خصوص سایر ...

  |

  اینکه رخداد این زمین‌لرزه آسیب‌رسان باشد یا زلزله‌های بزرگتری را به همراه داشته باشد قابل پیش‌بینی نیست . گسله‌های مسبب این زمین‌لرزه در ۱۰۰ کیلومتری شرق تهران است و ارتباطی با گسل شمال تهران ندارد .

  |

  نظرات کاربران