در حال بارگذاری ...
 • مطالب مرتبط

         

  |

         

  |

  تا کنون ۲۵ هزار و ۴۷ متقاضی مجرد زن و مرد گلستانی در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده که بیشترین آن ها در شهر گرگان قرار دارند .

  |

  در خصوص مطالبات سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در موضوع افزایش تعرفه تاکید ما این است که باید ملاحظات مردم نیز در این خصوص لحاظ شود . انباشتی از مسائل وجود دارد که به ترتیب اولویت در تفاهم با سازمان نظام مهندسی ساختمان حل خواهد شد .

  |

  شناسایی اراضی و امکان سنجی نقاط مختلف بر مبنای تقاضای متقاضیان و تأمین زیرساخت ها در دستور کار قرار گرفته است .

  |

  نظرات کاربران