در حال بارگذاری ...
  • مطالب مرتبط

    یکی از وظایف مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی ارایه تاییدیه فنی است که با شروع طرح نهضت ملی مسکن ، شرکت‌های دانش بنیان و سایر شرکت‌های صاحب ایده به مرکز مراجعه کردند و نشست‌هایی با صاحبان ایده در زمینه خدمات صنعتی‌سازی برگزار شد .

    |

    نظرات کاربران