در حال بارگذاری ...
 • ابلاغ بسته ۱۹ بندی تشویقی نوسازی بافت‌های فرسوده به استانداران

  به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، وزیر راه و شهرسازی بسته تشویقی کالبدی برای نوسازی بافت‌های فرسوده مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری با حمایت‌های لازم از ساکنان ، سازندگان ، انبوه‌سازان در ۱۹ بند را به استانداران ابلاغ و این مصوبات را فرصتی برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی پایدار در کشور دانست .

  مهرداد بذرپاش ، بسته تشویقی شهرسازانه ۱۹ بندی را در خصوص سیاست های تشویقی کالبدی متضمن نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری ، با هدف افزایش کیفیت زندگی شهروندان ساکن در این بافت ها و همچنین پیشبرد اهداف قانون جهش تولید مسکن ابلاغ کرد .

  مصوبات ابلاغی دارای ویژگی‌های انعطاف پذیری مصوبه نسبت به شرایط ویژه هر شهر ، رویکرد نوسازی محله‌ای ، فرصت ویژه برای سازندگان و مالکان ، توانمندسازی اقتصادی ساکنان بافت فرسوده از طریق انعطاف‌پذیری در ضوابط استقرار کاربری‌ها و با رویکرد درهم تنیدگی مسکن و اشتغال و ایجاد ارزش افزوده روی دارایی‌های ساکنان و افزایش کیفیت فضای سکونت است .

  همچنین گره‌گشایی در صدور پروانه برای پلاک‌های مسکونی زیر حد نصاب تفکیک و ساخت این واحد ها ، افزایش نفوذپذیری (قابلیت دسترسی) محله و مشارکت شهرداری ها از ویژگی های دیگر این مصوبات ابلاغی است .

  جزئیات ۱۹ بندی بسته تشویقی کالبدی برای نوسازی بافت‌های فرسوده در چهار گروه انواع مشوق­های پیش­بینی شده در مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری شامل بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلوک شهری ، نوسازی در مقیاس محورهای اصلی محله ای، نوسازی در عمق بافت فرسوده شهری و ضوابط تشویقی نوسازی قطعات غیرقابل تجمیع است .

  جزئیات ضوابط تشویقی انواع مشوق­های پیش­بینی شده در مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری هر یک از گروه ها در زیر آمده است :

  ضوابط تشویقی گروه اول(بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلوک شهری)

  - اعطای حداکثر دو طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب

  - امکان تخصیص سطح اشغال مجاز طبقه همکف به کاربری های انتفاعی

  - امکان تخصیص ۲۰ درصد از فضای باز غیر مسقف مجموعه به منظور تأمین بخشی از پارکینگ های مورد نیاز

  - امکان استفاده از مساحت معابر بن بستی که بر اثر تجمیع ، کارکرد خود را ازدست داده اند در مساحت ملاک عمل تراکم

  - امکان تسهیل در ضوابط معماری از جمله نحوه توده گذاری و نما

  ضوابط تشویقی گروه دوم(نوسازی در مقیاس محورهای اصلی محله ای)

  - اعطای حداکثر یک طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب

  - امکان تخصیص سطح اشغال مجاز طبقه همکف به کاربری های انتفاعی مشروط به تأمین ورودی مستقل

  - عدم احتساب سطح بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی

  - کاهش ضریب تأمین پارکینگ مورد نیاز به ۰.۷۵ مشروط به وجود پارک حاشیه ای در معبر

  - امکان استفاده از مساحت معابر بن بستی که بر اثر تجمیع ، کارکرد خود را ازدست داده اند در مساحت ملاک عمل تراکم

  ضوابط تشویقی گروه سوم(نوسازی در عمق بافت فرسوده شهری)

  - اعطای حداکثر یک طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب

  - کاهش ضریب تأمین پارکینگ مورد نیاز به ۰.۷۵ برای هر واحد

  - امکان احداث حداکثر یک درب اضافه در راستای تأمین حداکثری پارکینگ

  - عدم احتساب مساحت بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی

  ضوابط تشویقی گروه چهارم(نوسازی قطعات غیرقابل تجمیع)

  - امکان پیشروی طولی تا ۲ متر پس از اصلاحی مشروط به رعایت همجواری و حقوق همسایگی

  - کاهش ضریب برای هر واحد تأمین پارکینگ مورد نیاز به ۰.۷۵

  - امکان احداث حداکثر یک درب اضافه مشروط به  تأمین ضریب تأمین یک پارکینگ برای هر واحد

  - امکان احداث واحدهای مسکونی با زیربنای کمتر از حدنصاب تعیین شده در طرح مصوب

  - عدم احتساب مساحت بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی

   بنابر این گزارش در بسته تشویقی ابلاغی کالبدی برای نوسازی بافت‌های فرسوده مواردی که لازم است در کمیسیون ماده ۵ مطرح و اتخاذ تصمیم شود به شرح زیر است :

  طرحهای تجمیعی مشتمل بر یک بلوک شهری یا بیشتر که متقاضی بهره‌گیری از امتیازات ویژه بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلاک شهری می‌باشند .

  گزارش شهرداری درمورد محلات یا نواحی فاقد امکان ارائه مشوق‌های موضوع بندهای ۱ و ۳  مقدمه مصوبه ابلاغی

  نقشه موقعیت پارکینگ‌های محله‌ای پیش‌بینی شده موضوع بند ۵ مصوبه ابلاغی

  بررسی و تصویب مشوق ­های تکمیلی و خاص هر شهر با در نظر گرفتن شرایط و نیازهای ویژه آن در چارچوب بند ۳ مصوبه ابلاغی

  همچنین در بسته تشویقی ابلاغی کالبدی برای نوسازی بافت‌های فرسوده تکالیف شهرداری‌ها شامل موارد زیر است :

  تسریع در بررسی درخواست های متقاضیان و صدور پروانه­ ساختمان طبق مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری و عندالزوم انعکاس درخواست‌ها (موضوع بند ۱ بخش الف این بخشنامه) به دبیرخانه کمیسیون ماده۵ .

  ارائه پیشنهادات مربوط به مشوق‌های کالبدی خاص شهر ، با توجه به ساختار طرح جامع و شرایط ویژه شهر مربوطه موضوع بند ۳ مقدمه مصوبه ابلاغی

  احصای محلات یا نواحی فاقد امکان ارائه مشوق‌ها و گزارش آن به کمیسیون ماده ۵ موضوع بند های ۱ و ۳ مقدمه مصوبه ابلاغی(موضوع بند ۱ مصوبه شورایعالی)

  پیگیری تأمین پارکینگ‌های محله‌ای پیشنهادی برای جبران کسری پارکینگ واحدهای مسکونی مشمول این ضوابط پس از تصویب نقشه موقعیت آن در کمیسیون ماده۵ موضوع بند ۵ مصوبه ابلاغی

  ارائه گزارش‌های دوره‌ای سه ماهه از میزان پروانه‌های صادره در بافت فرسوده موضوع بند ۸ مصوبه ابلاغی مشتمل برگزارش پیشرفت فیزیکی ۵ مرحله ­ای ، پایان کار صادره براساس تعداد واحد مسکونی ، میزان پارکینگ تجمیعی احداث شده و میزان تامین سرانه های خدماتی در زمین و طبقات

  گزارش عملکرد بند ۱ بخش ج مصوبه ابلاغی

  بنابر این گزارش وزیر راه و شهرسازی در ابلاغ بسته تشویقی کالبدی برای نوسازی بافت‌های فرسوده به استانداران که به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده است ، تکالیف ادارات کل راه و شهرسازی (دبیرخانه کمیسیون ماده ۵) را شامل موارد زیر ذکر کرده است :

  تسریع در بررسی و طرح درخواست های مرتبط با موضوع مصوبه شورایعالی در کمیسیون ماده ۵

  اطلاع رسانی­ گسترده مفاد مصوبه ابلاغی درمحلات هدف بازآفرینی شهری در قالب های مختلف با حمایت شرکت بازآفرینی شهری ایران

  شناسایی و توجیه سرمایه گذاران محلی ، سازندگان و مالکان اراضی و املاک واقع در بافت‌های فرسوده برای بهره‌گیری از مزایای مشوق‌های مربوطه (به نمایندگی از شرکت بازآفرینی شهری ایران)

  ارائه گزارش‌های دوره‌ای  سه ماهه از میزان و محتوای مصوبات کمیسیون‌های ماده ۵ مرتبط با موضوع مصوبه ابلاغی
  مطالب مرتبط

  با تاکید ویژه وزیر کشور ، استانداران به شکل ویژه در ترغیب و زمینه سازی برای نوسازی بافت‌های فرسوده مشارکت حداکثری خواهند داشت .

  |

  ۲۱۸ پروژه به تعداد یکهزار و ۹۱۷ واحد در ۳ شهر استان تهران ، ۶۸ پروژه به تعداد ۴۳۶ واحد در ۲ شهر استان اردبیل، ۵۰ پروژه به تعداد ۳۱۷ واحد در ۵ شهر استان همدان ، ۲۸ پروژه به تعداد ۲۸۳ واحد در ۶ شهر استان گلستان ، ۳۲ پروژه به تعداد ۲۵۳ واحد در ۹ شهر استان مازندران ، ۵۲ پروژه به تعداد ...

  |

         

  |

  وزیر راه و شهرسازی امروز با حضور در منطقه ۱۵ تهران از پروژه نمونه ۵۲ واحدی زیتون بازدید کرد و هم‌زمان با افتتاح این واحدها در کل کشور ۵ هزار واحد به بهره برداری رسید .

  |

  به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، سید مهدی هدایت در مراسم افتتاحیه پنج هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده کشور در حضور وزیر راه و شهرسازی گفت : قیمت تمام شده ...

  |

  نظرات کاربران